નામદેવ – Sant Namdev Information in Gujarati

Sant Namdev Information in Gujarati

Sant Namdev Information in Gujarati: નામદેવ હિન્દુ ધર્મની વરકરી પરંપરામાં મહારાષ્ટ્ર ભારતના નરસી, હિંગોલીના ભારતીય કવિ અને સંત … Read more

મીરાંબાઈ – Sant Mirabai Information in Gujarati

Sant Mirabai Information in Gujarati

Sant Mirabai Information in Gujarati મીરાંબાઈ (૧૪૯૮-૧૫૪૭) એક કૃષ્ણભક્ત હતાં જેમણે ભગવાન કૃષ્ણને પોતાના પતિ તરીકે સ્થાપ્યા હતા … Read more